Giriş : Kayıt Ol 

Ocak Başkanımız / Yönetim /  Ocağımızın Resimleri /  Basında Bizim Ocak  / Ocağımıza Ulaşım-Impressum


 Faliyet Resimlerimiz
· Monitor
 Atatürk
 Başbuğ Türkeş
 Lider
 Ülkücülük
 Kızıl Elma
 Dokuz Işık
 Bozkurt
 Abide Şahsiyetler
 Türk Tarihi
 Kan Uykusu
 youtubedeki videolarımız
 Osmanlı Padişahları
 Türk Tarihi
 Ülkücüye Mektuplar

 Islamiyet
 Kuran-ı Kerim
 Sevgili Peygamberim
 Peygamberler
 Kuran öğreniyorum
 Namaz vakitleri
 Namaz Dua ve Sureleri
 Genel Konular
 Fikir Meydanı
 Canlı Yayın
 İl İl Türkiye
 e-Devlet bağlantıları
 Müzik
 Video ve Sunumlar
 Basında Biz
 Ziyaretçi Defteri
 Haber
 Özel Mesajlarınız
 Üye Listesi
 İletişim Formu
 Bizi Tavsiye Edin
 Üyelik Bilgileriniz
 Site Bağlantıları


Bağlantılar
· M.H.P
· Ülkü Ocakları
· Türk Federasyon
· Ülkücü Dünya
· Mekanım sitesi
· Ülkem ilkem Ülküm
· Araz dergisi
· Doğu Türkistan
· Bizim Ocak.net
· Istanbul Ülkü Ocakları
· Yusufiyeliler
· KIBRIS 1974
· Ülkü Birliği
· Hollanda Ülkü Ocagi
· Bozkurtmhp.com
· Cihan Hakimiyeti
· Hilal Haber
· Yalniz Kurt
· Ülküdaşım
· Ülkücü Haber
· Haber Erk
· Radyo Turan
· Alperen Bozkurt
· Bozkurt Sesi
· 2023Istanbul
· Ortadogu Gazetesi
· Yeni Cag gazetesi
· Gök bayrak dergisi
· Gazeteler
· Erdemli Haber
Veda Hutbesi

 

Veda Hutbesi

Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

 

11111111
  Başsağlığı
  Duyurular
  Haberler
  Kutlamalar
  Teşkilat
  Basından Seçmeler
Site Mesajcısı
Toplam Üye: 3323
Bu günkü üyeler: 1
Aktif Üye: 0
Aktif Ziyaretçi: 71
Nickname
Şifre[ Bağlantılar Anasayfası | Bağlantı Ekle | Yeni | Popüler | En İyi | Rastgele ]

Kategori: Anasayfa/Milliyetçi Siteler


Bağlantıları Sırala: Başlık (A\D) Tarih (A\D) Puan (A\D) Popülerlik (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Adamin Adami Degil Davamizin Adamiyiz 
Tanım: Her zaman bir yerlerden baþlamak gerekir” sözü doðrultusunda, biz de www.cilginkurtlar.de sitesini siz, dostlarla paylaþmaya baþlayarak bir yerlerden baþladýk… www.cilginkurtlar.de sitesini kurarken ki hayalimiz her þeyi, Güvenin ve Dürüstlüðün olduðu bir ortamda, her bilgiyi sizlerle paylaþmak… Paylaþýlamayacak olduktan sonra, bir adým öteye gidemedikten sonra, bizim yaptýklarýmýzýn ne önemi kalýr ki? www.cilginkurtlar.de bizim paylaþýmlarýmýzýn, sizin paylaþýmlarýnýzý katýp, her gün biraz daha fazla þeyi paylaþarak devam edebilir ancak... Ýnsanlýðýn ilk yerleþimi kurduðu topraklarda, uygarlýklarýn beþiðinde, dünyanýn stratejik önemi en önde gelen bölgesinde yaþýyoruz… Hiç kuþkusuz çaðdaþ teknolojiyi kullanan bizler, asýrlar önce taþlarý elleriyle yontan atalarýmýza göre çok farklý ve daha þanslýyýz… Onlarla ortak yanýmýz ise dürüstlüðümüz ve iþimize saygýmýz… www.cilginkurtlar.de kurulduðu ilk andan itibaren, kararlý ve emin adýmlarla ilerleyerek gönlünüzde ki zirveye ulaþmayý amaçlamaktadýr… Zirveye ulaþmak kolay deðil, bunun bilincindeyiz… Önümüzde çetin ve zorlu yollar var… Bunun da farkýnda ve bilincindeyiz… Bilincinde olduðumuz daha önemli durum ise, gönlünüzde kirlenmeden, güven yitirilmeden, dediðinin ve yaptýðýnýn arkasýnda durabilecek cesareti ve kararlýlýðý gösteren, hainlerin ve alçaklarýn enselerinde her an hissettikleri ve yüreklerini titreten… Vatanseverlerin ýþýðý, yalnýzlarýn, yardýma muhtaçlarýn, uzanýpta tutunabilecekleri güvenli bir el… Uçsuz bucaksýz bir yer ve kimseye güvenilmez denilen sanal dünyada da, insanýn olduðu her yerde istenirse ikiyüzlü olmadan, sahtekârlýða gitmeden, olduðu gibi gözüken ya da gözüktüðü gibi olan tertemiz yüreklerin de var olduðunu göstermek… Güvenin ve Dürüstlüðün timsali olma yolunda ilerlerken, ‘’ ben ‘’ den önce ‘’ biz ‘’ deme cesaretini ve özgüvenini gösteren bu temiz, güvenilir yüreklerle ortak bir adreste, www.cilginkurtlar.de de olabilmek…Günümüzde hýzla çoðalan internet kullanýþý ile Gençlerimizi, Çocuklarýmýzý ve hattâ bizleri bile kandýrýp, örf ve adetlerimizden, benliðimizden uzaklaþtýrmak için, her an, her saniye bir çok deðiþik siteler kurulmaktadýr… Bizler ki, Peygamber efendimiz tarafýndan övülmüþ, üç kýtaya hükmetmiþ, bitti, yok oldu denilen bir anda Gazi Mustafa Kemal gibi bir deha ve onunla ortak hareket eden atalarýmýzýn þereflendirdiði þanlý bir geçmiþe sahip nesiliz… Dünyanýn dört bir yanýna adalet daðýtmýþ, kültürümüzü ve izlerimizi her uðradýðýmýz yerde kalýcý olarak býrakmýþ bir neslin devamýyýz… Bizler; Cilginkurtlar ailesi olarak, kendimizi ve nesillerimizi tarihimizin unutulmaz þanlý ve onurlu geçmiþiyle kendimize görev edinerek yola çýktýk... Çünkü aslýný, Tarihini bilmeyen bir Millet helak olmaya mahkûmdur… Amacýmýz Irkçýlýk deðil... Bizler Türk Milliyetçiliðine inanmýþ insanlarýz… Ne Mutlu türküm diyen herkes bizim kardeþimizdir. Ey Türk Gençliði; Önce dilini öðren, öðret! Ey Türk Gençliði; Vatana millete faydalý iþler yapmak için geceni gündüzüne kat ve çalýþ! Ey Türk Gençliði; Elindekilerin deðerini bil, tarihine-kültürüne-bayraðýna sahip çýk! Ve... Ey Türk Gençliði; Atalarýnýn kemiklerini sýzlatma! Yoluna her zaman baþý dik, onurlu üyeleriyle devam eden ve edecek olan cilginkurtlar.de ailesi………………… Gelin Ülküdaslarim birlik beraberlik icinde sesimizi tüm dünyaya duyuralim
Eklenme: 12-03-09 Hit: 4906 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

ADANA ÜLKÜCÜLERÝ 
Tanım: ADANA ÜLKÜCÜLERÝNÝN FÝKÝR MEYDANI
Eklenme: 1-03-08 Hit: 4880 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

aLpereN Bozkurt 
Tanım: Hiç Bir yerde bulamayacaðýnýz ülkücü resimler...
Eklenme: 31-01-08 Hit: 4854 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

Bozkurtça Sevdalar  Popüler
Tanım: Bozkurtça Sevdalar
Eklenme: 17-01-08 Hit: 5103 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

Eylül_Çiçeði  Popüler
Tanım: DÜNYA TÜRKLÜÐÜNÜN ve ÜLKÜCÜ HAREKETÝN BAÞBUÐU, ALPARSLAN TÜRKEޒÝN, yolunu yol bilen ve bu yolda gidenlere fikri destek vermek için fikirlerini paylaþmanýn adresi ve mekâný olmaya aday bir adresin adýdýr.
Eklenme: 8-01-09 Hit: 5072 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

MÝLLÝYETÇÝ TÜRKÝYEM  Popüler
Tanım: MÝLLÝYETÇÝ TÜRK GENCLÝÐÝNE ARMAN OLSUN
Eklenme: 5-05-08 Hit: 5105 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

Sanal Ulku Ocagi  Popüler
Tanım: Sanal Ülkü Ocaðý - www.ulkuocagi.org (Radyo,Portal,Sohbet Sunucusu)
Eklenme: 1-07-09 Hit: 5239 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

Türeyiþ // tureyis.com, tureyis.org - Milliyetçi Haber Sitesi Haberler  Popüler
Tanım: Türeyiþ // Milliyetçi Haber Sitesi
Eklenme: 31-01-08 Hit: 6707 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | Detaylar

TÜRKIYE MHP ÜLKÜCÜLER 
Tanım: ADIMIZ BIR..ANIMIZ BIR..ACIMIZ BIR...BIZ ...TÜRKIYE'YIZ !
Eklenme: 16-11-08 Hit: 4951 Puan: 10.0 (2 Toplam Oy)
Siteye Puan Ver | Detaylar

TURKUN VATANI  Popüler
Tanım: ALLAH TÜRKÜ VATANSIZ BIRAKMASIN
Eklenme: 1-03-08 Hit: 5340 Puan: 10.0 (1 Oy Ver)
Siteye Puan Ver | DetaylarSayfa Seçin: 1 2   [ Sonraki Sayfa >> ]
Üye menü
 Hoş Geldin
Üye Ol
Şifremi Unuttum

 

Site Üye Bilgisi:
Bugün: 1
Dün: 0
Bekleyen: 72
K@ntin Mevcudu: 3322
Son: Sep 27, 2021atotuxyqi Sep 23, 2021ynyhine Sep 22, 2021aqikad Sep 18, 2021aqifen Sep 18, 2021uduga Sep 18, 2021uqojunyk Sep 18, 2021educyqox Sep 18, 2021utugeh Sep 16, 2021amanij Sep 16, 2021uvijafah
Bağlı Üye
Misafir: 77
Üye: 0
Toplam: 77

Toplam Hit
 Bugün: 54376
 Dün: 61614
 Toplam: 31164637
Bağlantılar:
Ziyaretçi: 77
Üye: 0


Şu ana kadar
31164639
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Ocak 2008
Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu


Copyright © 2002 - 2008
yildiraysari.com
- Sitede verilmiş bağlantıların içeriklerinden sadece site sahipleri, Yazılan yazılardan ise sadece yazarları sorumludur. Kesinlikle hiç bir şekilde sorumluluk bize ait değildir.